Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Euro Corporate Bond A2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,04 EUR
+0,24 %
wycena na dzień 28.05.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.60% 0.50% 2/6
3m -3.27% -2.95% 3/6
6m -3.10% -2.55% 4/6
12m -0.47% 0.19% 4/6
36m 3.43% 2.76% 3/6
YTD -3.16% -2.55% 4/6
max 58.11% 40.04% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0162658883
 • zarządzający: Tom Mondelaers
  Jozef Prokes
 • data uruchomienia jednostki: 28.02.2005 r.
 • data uruchomienia funduszu: 28.02.2005 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 14 424,8 mln PLN (04.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich korporacyjnych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% ICE BofA ML Euro Corporate Index (ER00)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Euro Corporate Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz lokuje co najmniej 70% łącznej wartości aktywów netto w denominowane w euro zbywalne papiery wartościowe spółek o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,22 od 0,81 do -0,00 dobry
odchylenie standardowe 1,45% od 1,42% do 1,76% niska zmienność
Sharpe'a 0,14 od 0,07 do 0,19 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę