BlackRock GF Euro Bond E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,03 EUR
+0,11 %
wycena na dzień 20.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.51% -0.57% -/-
3m -1.75% -1.70% -/-
6m 3.46% 3.58% -/-
12m 7.26% 7.38% -/-
36m 6.30% 6.57% -/-
YTD 6.39% 6.39% -/-
max 107.79% 103.64% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0090830810
 • zarządzający: Michael Krautzberger
  Ronald van Loon
 • data uruchomienia jednostki: 04.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.03.1994 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 23 515,3 mln PLN (10.2019)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% BBG Barclays Euro Aggregate 500+
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 80% łącznej wartości swoich aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Fundusz lokuje nie mniej niż 70% łącznej wartości aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie denominowane w euro. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę