Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Euro Bond A2 Hedged (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,04 USD
+0,29 %
wycena na dzień 01.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -4.02% -4.27% -/-
3m -1.81% -4.17% -/-
6m -3.00% -3.38% -/-
12m 3.74% -1.12% -/-
36m 12.96% 6.21% -/-
YTD -1.81% -4.17% -/-
max 36.00% -0.88% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0869650977
 • zarządzający: Michael Krautzberger
  Ronald van Loon
 • data uruchomienia jednostki: 16.01.2013 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.03.1994 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 21 554,9 mln PLN (03.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% BBG Barclays Euro Aggregate 500+
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 80% łącznej wartości swoich aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie, posiadające rating na poziomie inwestycyjnym. Fundusz lokuje nie mniej niż 70% łącznej wartości aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie denominowane w euro. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę