BlackRock GF Emerging Markets Bond E2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 EUR
0,00 %
wycena na dzień 17.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.37% 0.47% -/-
3m -0.73% 2.23% -/-
6m 1.30% 3.61% -/-
12m 4.91% 13.30% -/-
36m -0.91% 3.98% -/-
YTD 7.61% 9.17% -/-
max 8.90% 22.65% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1062842882
 • zarządzający: Sergio Trigo Paz
  Michel Aubenas
 • data uruchomienia jednostki: 07.05.2014 r.
 • data uruchomienia funduszu: 01.10.2004 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% JP Morgan EMBI Global Diversified Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie emitowane przez rządy państw, agendy oraz spółki, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach zaliczanych do rynków rozwijających się. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje papierów wartościowych, w tym nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę