Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Emerging Markets Bond A2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,24 EUR
-1,70 %
wycena na dzień 30.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -17.11% -15.32% -/-
3m -17.26% -15.21% -/-
6m -16.06% -14.83% -/-
12m -15.81% -11.58% -/-
36m -17.51% -16.30% -/-
YTD -17.31% -15.20% -/-
max 59.77% 52.93% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0413376566
 • zarządzający: Sergio Trigo Paz
  Michel Aubenas
 • data uruchomienia jednostki: 04.03.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 01.10.2004 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 8 260,8 mln PLN (02.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% JP Morgan EMBI Global Diversified Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie emitowane przez rządy państw, agendy oraz spółki, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach zaliczanych do rynków rozwijających się. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje papierów wartościowych, w tym nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę