BlackRock GF Emerging Markets Bond A2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,02 EUR
+0,12 %
wycena na dzień 15.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.67% -0.04% -/-
3m -1.68% 1.92% -/-
6m -0.06% 4.87% -/-
12m 5.54% 9.79% -/-
36m 1.80% 5.11% -/-
YTD 6.09% 9.65% -/-
max 88.16% 78.84% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0413376566
 • zarządzający: Sergio Trigo Paz
  Michel Aubenas
 • data uruchomienia jednostki: 04.03.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 01.10.2004 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 9 146,7 mln PLN (10.2019)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych rynków wschodzących uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% JP Morgan EMBI Global Diversified Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie emitowane przez rządy państw, agendy oraz spółki, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach zaliczanych do rynków rozwijających się. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje papierów wartościowych, w tym nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę