BlackRock GF Emerging Markets E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,13 USD
+0,39 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.54% 4.69% -/-
3m 1.79% 1.49% -/-
6m 3.04% 1.84% -/-
12m 12.62% 7.66% -/-
36m 32.09% 22.61% -/-
YTD 12.24% 11.66% -/-
max 137.08% 189.43% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0090830653
 • zarządzający: Gordon Fraser
  Andrew Swan
 • data uruchomienia jednostki: 03.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.11.1993 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets NR
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach zaliczanych do rynków rozwijających się. Fundusz może również inwestować w papiery udziałowe spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach zaliczanych do rynków rozwiniętych, które prowadzą istotną część swojej działalności na rynkach rozwijających się.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę