BlackRock GF Emerging Markets E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,06 EUR
+0,19 %
wycena na dzień 15.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.27% 2.45% -/-
3m 11.14% 8.92% -/-
6m 9.64% 7.77% -/-
12m 18.95% 14.93% -/-
36m 43.24% 28.80% -/-
YTD 20.58% 17.90% -/-
max 185.95% 228.15% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171276081
 • zarządzający: Gordon Fraser
  Andrew Swan
 • data uruchomienia jednostki: 23.11.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 30.11.1993 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 827,1 mln PLN (10.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets NR
 • polityka inwestycyjna: Założeniem funduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje na całym świecie nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach zaliczanych do rynków rozwijających się. Fundusz może również inwestować w papiery udziałowe spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach zaliczanych do rynków rozwiniętych, które prowadzą istotną część swojej działalności na rynkach rozwijających się.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę