BlackRock GF Emerging Europe A2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,90 USD
-0,71 %
wycena na dzień 17.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 8.41% 7.18% -/-
3m 1.33% 1.45% -/-
6m 11.67% 6.95% -/-
12m 19.39% 12.95% -/-
36m 38.36% 25.35% -/-
YTD 21.66% 16.45% -/-
max 297.47% 260.99% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171273575
 • zarządzający: Samuel Vecht
  Christopher Colunga
 • data uruchomienia jednostki: 03.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 29.12.1995 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa Środkowo-Wschodnia
 • benchmark: 100% MSCI EM Europe 10/40 Net Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem fuduszu jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach zaliczanych do rozwijających się rynków europejskich. Fundusz może również inwestować w spółki mające siedzibę lub prowadzące przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach basenu Morza Śródziemnego

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę