Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Continental European Flexible D2 Hedged (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,39 USD
-1,14 %
wycena na dzień 27.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -18.91% -21.54% -/-
3m -18.82% -26.07% -/-
6m -9.55% -18.98% -/-
12m -1.27% -18.39% -/-
36m 16.31% -12.63% -/-
YTD -18.10% -26.61% -/-
max 112.25% 13.36% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0827876151
 • zarządzający: Alister Hibbert
  Giles Rothbarth
 • data uruchomienia jednostki: 13.09.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 24.11.1986 r.
 • pierwsza wpłata: 100 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 16 948,4 mln PLN (02.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa bez Wielkiej Brytanii
 • benchmark: 100% FTSE World Europe ex UK Net TR
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe emitowane przez spółki, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii). Fundusz zazwyczaj inwestuje w papiery wartościowe, które -według Doradcy Inwestycyjnego - cechuje ponadprzeciętny potencjał wzrostu (growth investment) lub papiery wartościowe, w wypadku których atrakcyjność inwestycji wynika z ich obecnej niższej ceny (value investment), przy czym decyzja o wyborze podejmowana jest stosownie do przewidywanej sytuacji na rynku.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę