Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Continental European Flexible A2 Hedged (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,17 USD
+1,09 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.53% -0.23% -/-
3m 26.38% 24.69% -/-
6m 4.08% -8.09% -/-
12m 14.40% -2.98% -/-
36m 35.82% 0.10% -/-
YTD 3.74% -8.91% -/-
max 58.10% 9.87% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1196525536
 • zarządzający: Alister Hibbert
  Giles Rothbarth
 • data uruchomienia jednostki: 04.03.2015 r.
 • data uruchomienia funduszu: 24.11.1986 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 18 039,8 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa bez Wielkiej Brytanii
 • benchmark: 100% FTSE World Europe ex UK Net TR
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe emitowane przez spółki, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii). Fundusz zazwyczaj inwestuje w papiery wartościowe, które -według Doradcy Inwestycyjnego - cechuje ponadprzeciętny potencjał wzrostu (growth investment) lub papiery wartościowe, w wypadku których atrakcyjność inwestycji wynika z ich obecnej niższej ceny (value investment), przy czym decyzja o wyborze podejmowana jest stosownie do przewidywanej sytuacji na rynku.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę