BlackRock GF Continental European Flexible A2 Hedged (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-0,04 USD
-0,27 %
wycena na dzień 20.11.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.88% 2.85% -/-
3m 11.34% 8.86% -/-
6m 14.42% 6.39% -/-
12m 32.04% 12.52% -/-
36m 54.93% 28.87% -/-
YTD 36.76% 17.14% -/-
max 49.20% 15.35% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1196525536
 • zarządzający: Alister Hibbert
  Giles Rothbarth
 • data uruchomienia jednostki: 04.03.2015 r.
 • data uruchomienia funduszu: 24.11.1986 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 15 723,5 mln PLN (10.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa bez Wielkiej Brytanii
 • benchmark: 100% FTSE World Europe ex UK Net TR
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe emitowane przez spółki, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Europie (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii). Fundusz zazwyczaj inwestuje w papiery wartościowe, które -według Doradcy Inwestycyjnego - cechuje ponadprzeciętny potencjał wzrostu (growth investment) lub papiery wartościowe, w wypadku których atrakcyjność inwestycji wynika z ich obecnej niższej ceny (value investment), przy czym decyzja o wyborze podejmowana jest stosownie do przewidywanej sytuacji na rynku.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę