BlackRock GF China E2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,14 EUR
+0,99 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 8.23% 9.55% -/-
3m 1.79% 8.90% -/-
6m -10.35% 1.69% -/-
12m -0.63% 14.70% -/-
36m 1.79% 30.28% -/-
YTD 4.80% 19.87% -/-
max 42.00% 143.49% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0359204632
 • zarządzający: Lucy Liu
 • data uruchomienia jednostki: 24.06.2008 r.
 • data uruchomienia funduszu: 24.06.2008 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji chińskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
 • benchmark: 100% MSCI EM China 10/40 Net TR
 • polityka inwestycyjna: Celem funduszu China Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje przynajmniej 70% łącznych aktywów w udziałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Chińskiej Republice Ludowej.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę