BlackRock GF China A2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,75 EUR
-4,37 %
wycena na dzień 28.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.52% 0.72% 12/17
3m 4.06% 5.75% 10/17
6m 14.00% 14.96% 9/17
12m 2.02% 12.42% 16/17
36m 8.73% 30.00% 15/15
YTD 0.47% 1.80% 12/17
max -0.29% 14.38% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1216661543
 • zarządzający: Lucy Liu
 • data uruchomienia jednostki: 15.04.2015 r.
 • data uruchomienia funduszu: 24.06.2008 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 4 471,9 mln PLN (01.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji chińskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
 • benchmark: 100% MSCI EM China 10/40 Net TR
 • polityka inwestycyjna: Celem funduszu China Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje przynajmniej 70% łącznych aktywów w udziałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Chińskiej Republice Ludowej.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,30 do -0,00 najlepszy w grupie
odchylenie standardowe 4,83% - -
Sharpe'a 0,08 od 0,08 do 0,26 najgorszy w grupie

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę