Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF China A2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,42 EUR
-2,17 %
wycena na dzień 10.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 12.29% 15.80% -/-
3m 28.29% 25.23% -/-
6m 14.19% 15.13% -/-
12m 24.74% 32.65% -/-
36m 17.31% 50.23% -/-
YTD 17.60% 20.61% -/-
max 89.10% 213.62% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0359201455
 • zarządzający: Lucy Liu
 • data uruchomienia jednostki: 24.06.2008 r.
 • data uruchomienia funduszu: 24.06.2008 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 4 289,9 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji chińskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
 • benchmark: 100% MSCI EM China 10/40 Net TR
 • polityka inwestycyjna: Celem funduszu China Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje przynajmniej 70% łącznych aktywów w udziałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Chińskiej Republice Ludowej.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę