Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF China A2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,01 EUR
+0,07 %
wycena na dzień 30.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -8.78% -8.70% -/-
3m -14.89% -9.90% -/-
6m -4.32% -0.71% -/-
12m -17.15% -3.48% -/-
36m -10.97% 14.48% -/-
YTD -14.68% -9.60% -/-
max 37.20% 135.07% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0359201455
 • zarządzający: Lucy Liu
 • data uruchomienia jednostki: 24.06.2008 r.
 • data uruchomienia funduszu: 24.06.2008 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 4 236,0 mln PLN (02.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji chińskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
 • benchmark: 100% MSCI EM China 10/40 Net TR
 • polityka inwestycyjna: Celem funduszu China Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje przynajmniej 70% łącznych aktywów w udziałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Chińskiej Republice Ludowej.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę