BlackRock GF China A2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,03 EUR
+0,20 %
wycena na dzień 18.09.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.75% 5.90% -/-
3m 1.16% 6.21% -/-
6m -12.37% -0.13% -/-
12m -3.82% 12.21% -/-
36m 1.29% 28.80% -/-
YTD 4.42% 19.04% -/-
max 48.70% 141.81% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0359201455
 • zarządzający: Lucy Liu
 • data uruchomienia jednostki: 24.06.2008 r.
 • data uruchomienia funduszu: 24.06.2008 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 4 928,0 mln PLN (07.2019)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji chińskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
 • benchmark: 100% MSCI EM China 10/40 Net TR
 • polityka inwestycyjna: Celem funduszu China Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje przynajmniej 70% łącznych aktywów w udziałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących przeważającą część swojej działalności gospodarczej w Chińskiej Republice Ludowej.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę