Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Asian Tiger Bond E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,08 USD
+0,20 %
wycena na dzień 06.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.71%
3m 7.97%
6m 0.42%
12m 2.87%
36m 9.84%
YTD 0.87%
max 216.15%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0147399801
 • zarządzający: Neeraj Seth
  Ronie Ganguly
  Artur Piasecki
 • data uruchomienia jednostki: 31.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.02.1996 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 13 699,6 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik
 • benchmark: 100% JP Morgan Asia Credit Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Asian Tiger Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie emitowane przez spółki mające siedzibę w krajach określanych mianem azjatyckich tygrysów lub spółki, które prowadzą tam przeważającą część swojej działalności gospodarczej. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje papierów wartościowych, w tym papiery wartościowe nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę