BlackRock GF Asian Tiger Bond E2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,01 EUR
-0,09 %
wycena na dzień 13.09.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.00%
3m 1.52%
6m 4.03%
12m 6.57%
36m 0.53%
YTD 7.28%
max 13.50%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1062842700
 • zarządzający: Neeraj Seth
  Ronie Ganguly
  Artur Piasecki
 • data uruchomienia jednostki: 07.05.2014 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.02.1996 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik
 • benchmark: 100% JP Morgan Asia Credit Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Asian Tiger Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie emitowane przez spółki mające siedzibę w krajach określanych mianem azjatyckich tygrysów lub spółki, które prowadzą tam przeważającą część swojej działalności gospodarczej. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje papierów wartościowych, w tym papiery wartościowe nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę