Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Asian Tiger Bond E2 Hedged (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,03 EUR
+0,27 %
wycena na dzień 04.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 3.35%
3m -3.97%
6m -1.94%
12m -0.36%
36m -1.24%
YTD -2.20%
max 11.20%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1062842700
 • zarządzający: Neeraj Seth
  Ronie Ganguly
  Artur Piasecki
 • data uruchomienia jednostki: 07.05.2014 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.02.1996 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 12 596,1 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik
 • benchmark: 100% JP Morgan Asia Credit Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Asian Tiger Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie emitowane przez spółki mające siedzibę w krajach określanych mianem azjatyckich tygrysów lub spółki, które prowadzą tam przeważającą część swojej działalności gospodarczej. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje papierów wartościowych, w tym papiery wartościowe nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę