BlackRock GF Asian Tiger Bond A2 (EUR) hedged
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,03 EUR
-0,28 %
wycena na dzień 11.10.2019
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.09%
3m 0.65%
6m 2.85%
12m 7.98%
36m 2.27%
YTD 7.66%
max 8.20%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU1250980452
 • zarządzający: Neeraj Seth
  Ronie Ganguly
  Artur Piasecki
 • data uruchomienia jednostki: 25.06.2015 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.02.1996 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 EUR
 • następna wpłata: 800 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 11 984,2 mln PLN (08.2019)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik
 • benchmark: 100% JP Morgan Asia Credit Index
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Asian Tiger Bond Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w zbywalne papiery wartościowe o stałym dochodzie emitowane przez spółki mające siedzibę w krajach określanych mianem azjatyckich tygrysów lub spółki, które prowadzą tam przeważającą część swojej działalności gospodarczej. Fundusz może inwestować we wszystkie dostępne rodzaje papierów wartościowych, w tym papiery wartościowe nieposiadające ratingu na poziomie inwestycyjnym. Fundusz prowadzi elastyczną politykę zarządzania ryzykiem walutowym.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę