Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Asian Dragon E2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,89 USD
+2,69 %
wycena na dzień 06.04.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -17.33% -16.28% -/-
3m -21.64% -21.94% -/-
6m -12.17% -12.64% -/-
12m -18.95% -17.63% -/-
36m -4.81% -2.38% -/-
YTD -21.00% -21.34% -/-
max 84.75% 169.09% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0147401631
 • zarządzający: Andrew Swan
  Alethea Leung
 • data uruchomienia jednostki: 31.01.2000 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.01.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 5 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 7 625,7 mln PLN (03.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia ex Japan (Net)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Asian Dragon Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach azjatyckich, z wyłączeniem Japonii.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę