BlackRock GF Asian Dragon E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,28 EUR
-0,71 %
wycena na dzień 20.02.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.49% -1.30% -/-
3m 7.89% 6.43% -/-
6m 17.00% 14.01% -/-
12m 17.70% 14.84% -/-
36m 23.21% 26.05% -/-
YTD 4.45% 3.02% -/-
max 273.90% 366.65% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171270985
 • zarządzający: Andrew Swan
  Alethea Leung
 • data uruchomienia jednostki: 28.06.2002 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.01.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 9 463,5 mln PLN (01.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia ex Japan (Net)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Asian Dragon Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach azjatyckich, z wyłączeniem Japonii.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę