Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Asian Dragon E2 (EUR)
BlackRock Global Funds PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,80 EUR
+2,69 %
wycena na dzień 31.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -15.75% -14.58% -/-
3m -20.63% -20.57% -/-
6m -14.71% -14.37% -/-
12m -15.68% -14.33% -/-
36m -7.64% -4.82% -/-
YTD -20.27% -20.12% -/-
max 185.41% 261.82% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171270985
 • zarządzający: Andrew Swan
  Alethea Leung
 • data uruchomienia jednostki: 28.06.2002 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.01.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 4 500 EUR
 • następna wpłata: 900 EUR
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 8 607,0 mln PLN (02.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia ex Japan (Net)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Asian Dragon Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach azjatyckich, z wyłączeniem Japonii.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę