Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Asian Dragon D2 (USD)
BlackRock Global Funds PAR
kurs USD
Strzalka_spadek-01
-1,23 USD
-3,01 %
wycena na dzień 27.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -15.99% -15.44% -/-
3m -17.73% -18.95% -/-
6m -10.03% -11.73% -/-
12m -11.38% -12.61% -/-
36m 2.20% 0.19% -/-
YTD -18.31% -19.43% -/-
max 207.84% 168.81% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0411709560
 • zarządzający: Andrew Swan
  Alethea Leung
 • data uruchomienia jednostki: 20.02.2009 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.01.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 100 000 USD
 • następna wpłata: 1 000 USD
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 8 607,0 mln PLN (02.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia ex Japan (Net)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Asian Dragon Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach azjatyckich, z wyłączeniem Japonii.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę