Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
BlackRock GF Asian Dragon A2 (GBP)
BlackRock Global Funds PAR
kurs GBP
Strzalka_wzrost-01
+0,56 GBP
+1,59 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 7.03%
3m 21.34%
6m 1.48%
12m 5.15%
36m 17.52%
YTD 3.41%
max 360.23%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: BlackRock (Luxembourg) S.A.
 • ISIN: LU0171270639
 • zarządzający: Alethea Leung
  Stephen Andrews
 • data uruchomienia jednostki: 20.06.2002 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.01.1997 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 GBP
 • następna wpłata: 770 GBP
 • waluta: GBP
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 7 749,7 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia ex Japan (Net)
 • polityka inwestycyjna: Założeniem Asian Dragon Fund jest maksymalizacja łącznego zwrotu z inwestycji przez połączenie wzrostu kapitału z dochodem z aktywów funduszu. Fundusz inwestuje nie mniej niż 70% łącznych aktywów netto w papiery udziałowe spółek, które mają siedzibę lub prowadzą przeważającą część swojej działalności gospodarczej w krajach azjatyckich, z wyłączeniem Japonii.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę