Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
C-QUADRAT ARTS Total Return Garant VT (EUR)
kurs EUR
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 EUR
0,00 %
wycena na dzień 01.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m -0.15%
3m -0.45%
6m -6.52%
12m -5.21%
36m -7.18%
YTD -6.52%
max 22.51%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Ampega Investment GmbH
 • ISIN: AT0000A03K55
 • zarządzający: ARTS Asset Management GmbH
 • data uruchomienia jednostki: 11.12.2006 r.
 • data uruchomienia funduszu: 11.12.2006 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 638,5 mln PLN (06.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne z ochroną kapitału
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz jest funduszem o elastycznej strategii inwestycyjnej z 80% gwarancją maksymalnej wyceny, w oparciu o model CPPI. Alokacja pomiędzy ryzykownymi a wolnymi od ryzyka aktywami waha się w przedziale od 0 do 100% i jest ustalana w oparciu o dynamiczną alokację przez gwaranta, Barclays Bank PLC. Łączny udział w akcjach nie może przekroczyć 50% wartości aktywów funduszu. Fundusz dopuszcza wykorzystywanie instrumentów pochodnych.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 1,27% - -
Sharpe'a -0,12 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

 • Fundusze dedykowane wybranym inwestorom
 • C-QUADRAT ARTS Best Momentum T (PLN)
 • C-QUADRAT ARTS Best Momentum VTA (PLN) (hedged)
 • C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT (EUR)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (PLN)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VTA (PLN) (hedged)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT (EUR)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (EUR)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (PLN)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (PLN) (hedged)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T (PLN)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Garant VT (EUR)

Zobacz także

↑ na górę