Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (PLN) (hedged)
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,02 PLN
-0,02 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 1.34%
3m 3.16%
6m -5.47%
12m -2.13%
36m 5.44%
YTD -5.10%
max 15.26%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Ampega Investment GmbH
 • ISIN: AT0000A1H690
 • zarządzający: ARTS Asset Management GmbH
 • data uruchomienia jednostki: 15.12.2015 r.
 • data uruchomienia funduszu: 24.11.2003 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 438,0 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz inwestuje co najmniej 51% wartości aktywów w fundusze obligacyjne i fundusze rynku pieniężnego lub fundusze pokrewne oraz w depozyty bankowe. Papiery wartościowe (w tym instrumenty pochodne) mogą być nabywane do 49% wartości aktywów funduszu. zarządzający funduszu posługuje się stworzonym przez ARTS Asset Management komputerowym systemem transakcyjnym ukierunkowanym a krótko i średnioterminowe trendy rynkowe.

Inne fundusze towarzystwa

 • Fundusze dedykowane wybranym inwestorom
 • C-QUADRAT ARTS Best Momentum T (PLN)
 • C-QUADRAT ARTS Best Momentum VTA (PLN) (hedged)
 • C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT (EUR)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (PLN)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VTA (PLN) (hedged)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT (EUR)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (EUR)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (PLN)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (PLN) (hedged)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T (PLN)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Garant VT (EUR)

Zobacz także

↑ na górę