Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
C-QUADRAT ARTS Best Momentum VTA (PLN) (hedged)
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,33 PLN
+0,32 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 6.70% 0.14% -/-
3m 14.70% 10.20% -/-
6m -6.77% -1.55% -/-
12m -5.96% 5.35% -/-
36m -2.45% 20.73% -/-
YTD -7.11% -1.59% -/-
max 3.63% 32.88% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Ampega Investment GmbH
 • ISIN: AT0000A1H682
 • zarządzający: ARTS Asset Management GmbH
 • data uruchomienia jednostki: 15.12.2015 r.
 • data uruchomienia funduszu: 04.01.1999 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 581,1 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz w perspektywie długoterminowej dąży do wygenerowania bezwzględnego przyrostu. Fundusz inwestuje co najmniej 51% wartości aktywów funduszu w fundusze akcyjne. Papiery wartościowe nabywane (w tym papiery wartościowe z wbudowanymi instrumentami pochodnymi) mogą stanowić do 49% wartości aktywów funduszu. Instrumenty pochodne mogą być wprowadzone jako część strategii inwestycyjnej i jako zabezpieczenie do 49% wartości aktywów funduszu.

Inne fundusze towarzystwa

 • Fundusze dedykowane wybranym inwestorom
 • C-QUADRAT ARTS Best Momentum T (PLN)
 • C-QUADRAT ARTS Best Momentum VTA (PLN) (hedged)
 • C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT (EUR)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (PLN)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VTA (PLN) (hedged)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT (EUR)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (EUR)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (PLN)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (PLN) (hedged)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T (PLN)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Garant VT (EUR)

Zobacz także

↑ na górę