Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
C-QUADRAT ARTS Best Momentum T (PLN)
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+5,07 PLN
+0,52 %
wycena na dzień 09.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 7.67% 0.14% 1/51
3m 11.87% 10.20% 18/51
6m -1.95% -1.55% 28/50
12m -2.21% 5.35% 39/49
36m -0.80% 20.73% 36/43
YTD -2.78% -1.59% 30/50
max 28.28% 103.35% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB1 36m KlasterNumerowanieB1

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Ampega Investment GmbH
 • ISIN: AT0000A05AE6
 • zarządzający: ARTS Asset Management GmbH
 • data uruchomienia jednostki: 21.05.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 04.01.1999 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 581,1 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz w perspektywie długoterminowej dąży do wygenerowania bezwzględnego przyrostu. Fundusz inwestuje co najmniej 51% wartości aktywów funduszu w fundusze akcyjne. Papiery wartościowe nabywane (w tym papiery wartościowe z wbudowanymi instrumentami pochodnymi) mogą stanowić do 49% wartości aktywów funduszu. Instrumenty pochodne mogą być wprowadzone jako część strategii inwestycyjnej i jako zabezpieczenie do 49% wartości aktywów funduszu.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od 1,86 do -0,00 bardzo słaby
odchylenie standardowe 4,07% od 3,09% do 5,56% niska zmienność
Sharpe'a -0,10 od -0,10 do 0,19 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

 • Fundusze dedykowane wybranym inwestorom
 • C-QUADRAT ARTS Best Momentum T (PLN)
 • C-QUADRAT ARTS Best Momentum VTA (PLN) (hedged)
 • C-QUADRAT ARTS Best Momentum VT (EUR)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T (PLN)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VTA (PLN) (hedged)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced VT (EUR)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (EUR)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (PLN)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Bond VTA (PLN) (hedged)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic T (PLN)
 • C-QUADRAT ARTS Total Return Garant VT (EUR)

Zobacz także

↑ na górę