Allianz China Strategic Bond CT (H2-EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,15 EUR
-0,15 %
wycena na dzień 23.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.22%
3m 0.33%
6m 2.32%
12m 4.35%
36m -0.48%
YTD 5.07%
max 0.93%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0665630652
 • zarządzający: Garreth Ong
 • data uruchomienia jednostki: 14.03.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 18.10.2011 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
 • benchmark: 100% JP Morgan Asia Credit China Index T.R. (Net)
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% aktywów funduszu będzie inwestowane głównie w oprocentowane papiery wartościowe na chińskim rynku obligacji. Świadectwa indeksowe i inne świadectwa, których profil ryzyka zwykle odpowiada oprocentowanym papierom wartościowym lub rynkom inwestycyjnym, na których te aktywa mogą być lokowane, mogą być także nabywane dla funduszu. Fundusz może nabywać akcje i podobne prawa w ramach wykonywania subskrypcji, konwersji i opcji z obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem poboru, jednak muszą zostać one sprzedane w ciągu sześciu miesięcy. Do 10% aktywów może być również inwestowane w akcje uprzywilejowane. Subfundusz może inwestować do 100% aktywów w depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę