Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,05 EUR
+0,06 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu
1m 2.10%
3m 10.37%
6m -2.09%
12m -11.93%
36m -17.74%
YTD -1.27%
max -19.49%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU0665628672
 • zarządzający: Garreth Ong
 • data uruchomienia jednostki: 18.10.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 18.10.2011 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana rocznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 41,5 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych zagranicznych pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Chiny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% aktywów funduszu będzie inwestowane głównie w oprocentowane papiery wartościowe na chińskim rynku obligacji. Świadectwa indeksowe i inne świadectwa, których profil ryzyka zwykle odpowiada oprocentowanym papierom wartościowym lub rynkom inwestycyjnym, na których te aktywa mogą być lokowane, mogą być także nabywane dla funduszu. Fundusz może nabywać akcje i podobne prawa w ramach wykonywania subskrypcji, konwersji i opcji z obligacji zamiennych oraz obligacji z prawem poboru, jednak muszą zostać one sprzedane w ciągu sześciu miesięcy. Do 10% aktywów może być również inwestowane w akcje uprzywilejowane. Subfundusz może inwestować do 100% aktywów w depozyty i instrumenty rynku pieniężnego.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę