Allianz GEM Equity High Dividend CT (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,59 EUR
+0,62 %
wycena na dzień 18.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.49% 3.84% 24/26
3m 3.35% 3.80% 17/26
6m -2.21% -2.84% 13/26
12m -8.52% -9.90% 10/26
YTD 4.57% 5.33% 21/26
max 12.88% 14.80% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0293313671
 • zarządzający: Kunal Ghosh
 • data uruchomienia jednostki: 29.05.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 29.05.2007 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets TR (Net)
 • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 70% aktywów funduszu jest inwestowane w akcje spółek mających siedzibę w kraju należącym do kategorii rynków wschodzących lub w kraju, który jest częścią MSCI Emerging Markets Index lub generujących większą część swojej sprzedaży i/lub zysku w takim kraju o potencjalnej stopie dywidendy wyższej od średniej rynkowej. Do 30% aktywów funduszu może być inwestowane w inne akcje lub certyfikaty prawa poboru). Ponadto mogą być otwierane depozyty i nabywane instrumenty rynku pieniężnego; ich wartość łącznie z wartością posiadanych funduszy rynku pieniężnego może osiągnąć maksymalnie 15% aktywów funduszu. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę