Allianz GEM Equity High Dividend CT (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,04 EUR
-0,04 %
wycena na dzień 21.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -6.66% -6.91% 9/26
3m -2.88% -1.79% 20/26
6m 6.07% 6.99% 18/26
12m -6.06% -3.99% 18/26
YTD 6.60% 8.31% 20/26
max 15.07% 18.05% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0293313671
 • zarządzający: Kunal Ghosh
 • data uruchomienia jednostki: 29.05.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 29.05.2007 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 70% aktywów funduszu jest inwestowane w akcje spółek mających siedzibę w kraju należącym do kategorii rynków wschodzących lub w kraju, który jest częścią MSCI Emerging Markets Index lub generujących większą część swojej sprzedaży i/lub zysku w takim kraju o potencjalnej stopie dywidendy wyższej od średniej rynkowej. Do 30% aktywów funduszu może być inwestowane w inne akcje lub certyfikaty prawa poboru). Ponadto mogą być otwierane depozyty i nabywane instrumenty rynku pieniężnego; ich wartość łącznie z wartością posiadanych funduszy rynku pieniężnego może osiągnąć maksymalnie 15% aktywów funduszu. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę