Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz GEM Equity High Dividend AT (HUF)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs HUF
Strzalka_bez_zmian-01
0,00 HUF
0,00 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 4.57%
3m 11.72%
6m -3.13%
12m 7.33%
36m 22.80%
YTD -1.89%
max 37.43%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU0527935992
 • zarządzający: Kunal Ghosh
 • data uruchomienia jednostki: 14.01.2011 r.
 • data uruchomienia funduszu: 29.05.2007 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: HUF
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 372,2 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków wschodzących
 • zasięg geograficzny inwestycji: Emerging Markets
 • benchmark: 100% MSCI Emerging Markets TR Net
 • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 70% aktywów funduszu jest inwestowane w akcje spółek mających siedzibę w kraju należącym do kategorii rynków wschodzących lub w kraju, który jest częścią MSCI Emerging Markets Index lub generujących większą część swojej sprzedaży i/lub zysku w takim kraju o potencjalnej stopie dywidendy wyższej od średniej rynkowej. Do 30% aktywów funduszu może być inwestowane w inne akcje lub certyfikaty prawa poboru). Ponadto mogą być otwierane depozyty i nabywane instrumenty rynku pieniężnego; ich wartość łącznie z wartością posiadanych funduszy rynku pieniężnego może osiągnąć maksymalnie 15% aktywów funduszu. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę