Allianz Capital Plus AT (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,06 EUR
+0,06 %
wycena na dzień 20.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.64% 0.95% 1/8
3m 4.86% 4.73% 4/8
6m 0.07% 1.51% 6/8
12m 0.73% 3.27% 6/8
36m 4.46% 3.61% 5/8
YTD 5.56% 5.57% 4/8
max 2.54% -0.21% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU1254136416
 • zarządzający: Stefan Kloss
 • data uruchomienia jednostki: 27.10.2015 r.
 • data uruchomienia funduszu: 27.10.2015 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 70% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 1-10 Years Bond Index + 30% MSCI Europe Total Return (Net)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz koncentruje się na rynku euroobligacji o ratingu na poziomie inwestycyjnym. Maks. 80% wartości aktywów inwestowane jest w oprocentowane papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy lub przedsiębiorstwa z krajów europejskich. Do 30% portfela mogą stanowić papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, do 10% w obligacje wysokodochodowe oraz do 10% inwestycje na rynkach wschodzących. Od 20% do 40% aktywów może być lokowana w akcjach europejskich. Maks. 20% aktywów mogą stanowić papiery wartościowe zabezpieczone hipteką (MBS) oraz papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS). Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,05 od -0,00 do 1,40 dobry
odchylenie standardowe 1,44% od 1,30% do 2,91% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,03 od -0,21 do 0,13 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę