Allianz Capital Plus AT (H-PLN)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+1,78 PLN
+0,39 %
wycena na dzień 19.07.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.93% 1.43% -/-
3m 2.29% 1.22% -/-
6m 8.76% 5.48% -/-
12m 4.44% 2.97% -/-
36m 12.60% 0.69% -/-
YTD 10.18% 7.28% -/-
max 15.49% 4.59% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU1349983269
 • zarządzający: Stefan Kloss
 • data uruchomienia jednostki: 03.03.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 27.10.2015 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 70% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 1-10 Years Bond Index + 30% MSCI Europe Total Return (Net)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz koncentruje się na rynku euroobligacji o ratingu na poziomie inwestycyjnym. Maks. 80% wartości aktywów inwestowane jest w oprocentowane papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy lub przedsiębiorstwa z krajów europejskich. Do 30% portfela mogą stanowić papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, do 10% w obligacje wysokodochodowe oraz do 10% inwestycje na rynkach wschodzących. Od 20% do 40% aktywów może być lokowana w akcjach europejskich. Maks. 20% aktywów mogą stanowić papiery wartościowe zabezpieczone hipteką (MBS) oraz papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS). Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę