Allianz Capital Plus AT (H-PLN)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+0,24 PLN
+0,05 %
wycena na dzień 20.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.79% 0.19% -/-
3m 5.44% 5.07% -/-
6m 1.17% 1.42% -/-
12m 2.86% 5.32% -/-
36m 10.92% 4.30% -/-
YTD 6.07% 5.55% -/-
max 11.19% 2.91% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU1349983269
 • zarządzający: Stefan Kloss
 • data uruchomienia jednostki: 03.03.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 27.10.2015 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 70% Bloomberg Barclays Capital Euro Aggregate 1-10 Years Bond Index + 30% MSCI Europe Total Return (Net)
 • polityka inwestycyjna: Fundusz koncentruje się na rynku euroobligacji o ratingu na poziomie inwestycyjnym. Maks. 80% wartości aktywów inwestowane jest w oprocentowane papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez rządy lub przedsiębiorstwa z krajów europejskich. Do 30% portfela mogą stanowić papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa, do 10% w obligacje wysokodochodowe oraz do 10% inwestycje na rynkach wschodzących. Od 20% do 40% aktywów może być lokowana w akcjach europejskich. Maks. 20% aktywów mogą stanowić papiery wartościowe zabezpieczone hipteką (MBS) oraz papiery wartościowe zabezpieczone aktywami (ABS). Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę