Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+3,19 EUR
+2,96 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 5.90% 6.60% -/-
3m 17.48% 20.43% -/-
6m -9.83% -3.41% -/-
12m -5.30% 3.80% -/-
36m -0.65% 16.31% -/-
YTD -9.04% -2.19% -/-
max 11.04% 37.52% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU1211504334
 • zarządzający: Ian Lee
 • data uruchomienia jednostki: 07.07.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 07.01.2016 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 295,8 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan T.R. (NET)
 • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 70% aktywów Subfunduszu inwestuje się w portfel akcji i świadectw udziałowych spółek mających siedzibę w krajach azjatyckich (z wyłączeniem Japonii), w Nowej Zelandii lub w Australii bądź generujących większość swojej sprzedaży i/lub zysku w tym regionie o potencjalnej stopie dywidendy wyższej niż średnia rynkowa, przy czym Turcja i Rosja nie są uważane za kraje azjatyckie. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę