Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+3,19 PLN
+0,71 %
wycena na dzień 18.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.01% 1.79% -/-
3m -0.23% 3.06% -/-
6m -6.73% -5.75% -/-
12m -15.59% -7.90% -/-
YTD 3.48% 3.33% -/-
max 12.08% 22.96% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU1349983004
 • zarządzający: Ian Lee
 • data uruchomienia jednostki: 07.03.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 07.01.2016 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan T.R. (NET)
 • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 70% aktywów Subfunduszu inwestuje się w portfel akcji i świadectw udziałowych spółek mających siedzibę w krajach azjatyckich (z wyłączeniem Japonii), w Nowej Zelandii lub w Australii bądź generujących większość swojej sprzedaży i/lub zysku w tym regionie o potencjalnej stopie dywidendy wyższej niż średnia rynkowa, przy czym Turcja i Rosja nie są uważane za kraje azjatyckie. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę