Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,74 PLN
-0,15 %
wycena na dzień 20.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.94% 2.69% -/-
3m 9.73% 12.31% -/-
6m -0.03% 6.38% -/-
12m -8.27% 1.35% -/-
36m 15.78% 35.87% -/-
YTD 10.36% 12.90% -/-
max 19.53% 34.35% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU1349983004
 • zarządzający: Ian Lee
 • data uruchomienia jednostki: 07.03.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 07.01.2016 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan T.R. (NET)
 • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 70% aktywów Subfunduszu inwestuje się w portfel akcji i świadectw udziałowych spółek mających siedzibę w krajach azjatyckich (z wyłączeniem Japonii), w Nowej Zelandii lub w Australii bądź generujących większość swojej sprzedaży i/lub zysku w tym regionie o potencjalnej stopie dywidendy wyższej niż średnia rynkowa, przy czym Turcja i Rosja nie są uważane za kraje azjatyckie. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę