Allianz High Dividend Asia Pacific Equity AT (H2-PLN)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+4,82 PLN
+1,01 %
wycena na dzień 19.07.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.50% 3.74% -/-
3m -1.00% -2.60% -/-
6m 6.20% 8.88% -/-
12m 0.14% 2.83% -/-
36m 12.32% 22.46% -/-
YTD 10.68% 13.81% -/-
max 19.87% 35.44% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU1349983004
 • zarządzający: Ian Lee
 • data uruchomienia jednostki: 07.03.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 07.01.2016 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji azjatyckich bez Japonii
 • zasięg geograficzny inwestycji: Azja i Pacyfik bez Japonii
 • benchmark: 100% MSCI AC Asia Pacific ex Japan T.R. (NET)
 • polityka inwestycyjna: Przynajmniej 70% aktywów Subfunduszu inwestuje się w portfel akcji i świadectw udziałowych spółek mających siedzibę w krajach azjatyckich (z wyłączeniem Japonii), w Nowej Zelandii lub w Australii bądź generujących większość swojej sprzedaży i/lub zysku w tym regionie o potencjalnej stopie dywidendy wyższej niż średnia rynkowa, przy czym Turcja i Rosja nie są uważane za kraje azjatyckie. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę