Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate RT (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,08 EUR
-0,08 %
wycena na dzień 20.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.39% 0.53% 13/23
3m 2.71% 3.78% 19/23
6m 5.19% 5.74% 13/22
12m 6.85% 7.99% 13/22
36m 2.20% 5.72% 16/22
YTD 2.74% 4.18% 18/23
max 1.14% 1.11% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU1317421268
 • zarządzający: Ralf Jülichmanns
 • data uruchomienia jednostki: 26.11.2015 r.
 • data uruchomienia funduszu: 21.08.2015 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: dłużne globalne uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate 500 MM Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu głównie inwestowane są w portfel obligacji i innych papierów wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu, denominowanych w różnych walutach, emitowanych przez rządy, organy państwowe, emitentów ponadnarodowych i przedsiębiorstwa na całym świecie. Udział obligacji wysokodochodowych jest ograniczony do 20%. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne oraz do 10% w akcje uprzywilejowane.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,27 słaby
odchylenie standardowe 1,37% od 0,45% do 2,82% przeciętna zmienność
Sharpe'a -0,06 od -0,16 do 0,20 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę