Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate RT (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,21 EUR
-0,21 %
wycena na dzień 18.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.17% 0.98% 11/22
3m 3.14% 1.80% 4/22
6m 3.05% 2.69% 7/22
12m 4.87% 4.57% 12/22
36m 1.48% 3.39% 14/22
YTD 1.16% 1.75% 16/23
max -0.42% -1.25% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU1317421268
 • zarządzający: Ralf Jülichmanns
 • data uruchomienia jednostki: 26.11.2015 r.
 • data uruchomienia funduszu: 21.08.2015 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: dłużne globalne uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate 500 MM Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu głównie inwestowane są w portfel obligacji i innych papierów wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu, denominowanych w różnych walutach, emitowanych przez rządy, organy państwowe, emitentów ponadnarodowych i przedsiębiorstwa na całym świecie. Udział obligacji wysokodochodowych jest ograniczony do 20%. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne oraz do 10% w akcje uprzywilejowane.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,10 od -0,00 do 1,10 dobry
odchylenie standardowe 1,38% od 0,48% do 2,71% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,06 od -0,19 do 0,25 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę