Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate RT (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,05 EUR
-0,05 %
wycena na dzień 23.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.63% 0.72% -/-
3m 5.31% 2.89% -/-
6m 8.10% 5.27% -/-
12m 11.26% 9.16% -/-
36m 5.48% 6.48% -/-
YTD 10.37% 8.95% -/-
max 8.65% 5.74% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU1317421268
 • zarządzający: Ralf Jülichmanns
 • data uruchomienia jednostki: 26.11.2015 r.
 • data uruchomienia funduszu: 21.08.2015 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate 500 MM Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu głównie inwestowane są w portfel obligacji i innych papierów wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu, denominowanych w różnych walutach, emitowanych przez rządy, organy państwowe, emitentów ponadnarodowych i przedsiębiorstwa na całym świecie. Udział obligacji wysokodochodowych jest ograniczony do 20%. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne oraz do 10% w akcje uprzywilejowane.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę