Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate PT (H2-CHF)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs CHF
Strzalka_wzrost-01
+5,80 CHF
+0,55 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu
1m 0.81%
3m 0.31%
6m 1.25%
12m 3.27%
36m 9.57%
YTD 1.91%
max 6.56%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU1405890630
 • zarządzający: Ralf Jülichmanns
 • data uruchomienia jednostki: 09.06.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 21.08.2015 r.
 • pierwsza wpłata: 3 000 000 CHF
 • następna wpłata: -
 • waluta: CHF
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 409,1 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych globalnych uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate 500 MM Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu głównie inwestowane są w portfel obligacji i innych papierów wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu, denominowanych w różnych walutach, emitowanych przez rządy, organy państwowe, emitentów ponadnarodowych i przedsiębiorstwa na całym świecie. Udział obligacji wysokodochodowych jest ograniczony do 20%. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne oraz do 10% w akcje uprzywilejowane.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę