Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate AT (H2-PLN)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,86 PLN
-0,21 %
wycena na dzień 18.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.35% 0.86% -/-
3m 3.63% 1.68% -/-
6m 3.98% 2.43% -/-
12m 6.51% 7.40% -/-
YTD 1.28% 1.39% -/-
max 4.03% 0.70% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU1349982451
 • zarządzający: Ralf Jülichmanns
 • data uruchomienia jednostki: 03.03.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 21.08.2015 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: dłużne globalne uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate 500 MM Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu głównie inwestowane są w portfel obligacji i innych papierów wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu, denominowanych w różnych walutach, emitowanych przez rządy, organy państwowe, emitentów ponadnarodowych i przedsiębiorstwa na całym świecie. Udział obligacji wysokodochodowych jest ograniczony do 20%. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne oraz do 10% w akcje uprzywilejowane.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę