Allianz Advanced Fixed Income Global Aggregate AT (H2-PLN)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,32 PLN
-0,08 %
wycena na dzień 20.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.50% -0.33% -/-
3m 3.23% 3.99% -/-
6m 6.15% 5.79% -/-
12m 8.58% 9.87% -/-
36m 7.43% 6.24% -/-
YTD 3.19% 4.00% -/-
max 5.99% 3.29% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU1349982451
 • zarządzający: Ralf Jülichmanns
 • data uruchomienia jednostki: 03.03.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 21.08.2015 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: dłużne globalne uniwersalne
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate 500 MM Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Aktywa funduszu głównie inwestowane są w portfel obligacji i innych papierów wartościowych o stałym i zmiennym oprocentowaniu, denominowanych w różnych walutach, emitowanych przez rządy, organy państwowe, emitentów ponadnarodowych i przedsiębiorstwa na całym świecie. Udział obligacji wysokodochodowych jest ograniczony do 20%. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne oraz do 10% w akcje uprzywilejowane.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę