Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 WT (USD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+1,25 USD
+0,12 %
wycena na dzień 18.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.87% 1.83% 13/15
3m -2.81% -1.44% 11/15
6m -5.99% -4.90% 11/15
12m -11.54% -11.90% 10/15
36m 12.90% 7.38% 7/14
YTD 1.47% 2.20% 10/15
max 8.52% 3.11% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU1309437561
 • zarządzający: Stefan Nixel
 • data uruchomienia jednostki: 17.11.2015 r.
 • data uruchomienia funduszu: 17.11.2015 r.
 • pierwsza wpłata: 10 000 000 USD
 • następna wpłata: -
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 50% MSCI World Total Return (Net) + 50% Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz może inwestować w szerokie spektrum kategorii aktywów, w szczególności w globalne rynki akcji, międzynarodowe obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Do 30% aktywów funduszu może być lokowane na rynkach wschodzących. Udział obligacji wysokodochodowych jest ograniczony do 20%. Celem funduszu jest osiągnięcie w średnim terminie stopy zwrotu porównywalnej do zrównoważonego portfela obejmującego w 50% globalne rynki akcji i w 50% globalne rynki średnioterminowych obligacji. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,57 od -0,00 do 1,58 dobry
odchylenie standardowe 1,93% od 0,59% do 2,24% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,06 od -0,16 do 0,27 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę