Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Global Dynamic Multi Asset Strategy 50 AMg (H2-GBP)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs GBP
Strzalka_spadek-01
-0,01 GBP
-0,12 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu
1m 0.36%
3m 4.71%
6m -12.07%
12m -10.68%
YTD -12.34%
max -15.50%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU1861127840
 • zarządzający: Gary Chen
 • data uruchomienia jednostki: 16.08.2018 r.
 • data uruchomienia funduszu: 17.11.2015 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: GBP
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana miesięcznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 411,8 mln PLN (06.2020)
 • segment: mieszane zagraniczne
 • grupa: mieszane zagraniczne zrównoważone
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 50% MSCI World Total Return (Net) + 50% Bloomberg Barclays Capital Global Aggregate Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz może inwestować w szerokie spektrum kategorii aktywów, w szczególności w globalne rynki akcji, międzynarodowe obligacje i instrumenty rynku pieniężnego. Do 30% aktywów funduszu może być lokowane na rynkach wschodzących. Udział obligacji wysokodochodowych jest ograniczony do 20%. Celem funduszu jest osiągnięcie w średnim terminie stopy zwrotu porównywalnej do zrównoważonego portfela obejmującego w 50% globalne rynki akcji i w 50% globalne rynki średnioterminowych obligacji. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę