Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Best Styles Global Equity Y14 (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,40 EUR
+0,39 %
wycena na dzień 03.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.46% 1.24% -/-
3m 17.12% 15.35% -/-
6m -10.43% -8.76% -/-
12m -1.62% -0.20% -/-
YTD -10.43% -8.45% -/-
max 0.83% 3.23% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU1941711290
 • zarządzający: Rainer Tafelmayer
 • data uruchomienia jednostki: 22.02.2019 r.
 • data uruchomienia funduszu: 06.08.2013 r.
 • pierwsza wpłata: 100 000 000 EUR
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 464,9 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World Total Return (Net)
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest, bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych, w akcje emitentów z krajów rynków rozwiniętych. Do 15% aktywów funduszu może zostać zainwestowane w depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę