Allianz Best Styles Global Equity W (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+5,16 EUR
+0,31 %
wycena na dzień 18.06.2019

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.14% 1.17% 13/49
3m 1.31% 1.44% 30/49
6m 6.84% 9.17% 35/47
12m 0.83% 2.40% 25/44
36m 24.80% 28.84% 26/43
YTD 14.55% 14.04% 24/48
max 63.99% 58.45% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB2 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0951484251
 • zarządzający: Rainer Tafelmayer
 • data uruchomienia jednostki: 06.08.2013 r.
 • data uruchomienia funduszu: 06.08.2013 r.
 • pierwsza wpłata: 10 000 000 EUR
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana rocznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World Total Return (Net)
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest, bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych, w akcje emitentów z krajów rynków rozwiniętych. Do 15% aktywów funduszu może zostać zainwestowane w depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,35 słaby
odchylenie standardowe 3,60% od 2,29% do 3,86% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,09 od -0,00 do 0,24 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę