Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Best Styles Global Equity CT (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-1,00 EUR
-0,82 %
wycena na dzień 08.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.52% 0.02% -/-
3m 18.57% 18.14% -/-
6m -9.48% -7.62% -/-
12m -1.99% -0.77% -/-
36m 10.15% 12.20% -/-
YTD -9.31% -6.89% -/-
max 18.74% 23.69% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU1400637036
 • zarządzający: Rainer Tafelmayer
 • data uruchomienia jednostki: 01.09.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 06.08.2013 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 464,9 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World Total Return (Net)
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest, bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych, w akcje emitentów z krajów rynków rozwiniętych. Do 15% aktywów funduszu może zostać zainwestowane w depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę