Allianz Best Styles Global Equity AT (H2-PLN)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs PLN
Strzalka_wzrost-01
+4,23 PLN
+0,86 %
wycena na dzień 18.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.07% -0.02% -/-
3m -3.39% -2.78% -/-
6m -5.16% -5.45% -/-
12m -4.02% -2.45% -/-
YTD 5.26% 4.45% -/-
max 22.63% 16.44% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU1349982535
 • zarządzający: Rainer Tafelmayer
 • data uruchomienia jednostki: 03.03.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 06.08.2013 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World Total Return (Net)
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest, bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych, w akcje emitentów z krajów rynków rozwiniętych. Do 15% aktywów funduszu może zostać zainwestowane w depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę