Allianz Best Styles Global Equity AT (H2-PLN)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs PLN
Strzalka_spadek-01
-0,50 PLN
-0,09 %
wycena na dzień 20.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.32% 1.28% -/-
3m 11.23% 11.27% -/-
6m 0.33% 1.58% -/-
12m 7.23% 8.26% -/-
36m 33.58% 27.70% -/-
YTD 13.80% 13.12% -/-
max 32.58% 26.11% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU1349982535
 • zarządzający: Rainer Tafelmayer
 • data uruchomienia jednostki: 03.03.2016 r.
 • data uruchomienia funduszu: 06.08.2013 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: PLN
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji globalnych rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% MSCI World Total Return (Net)
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 70% aktywów funduszu inwestowane jest, bezpośrednio lub za pośrednictwem instrumentów pochodnych, w akcje emitentów z krajów rynków rozwiniętych. Do 15% aktywów funduszu może zostać zainwestowane w depozyty i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę