Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Convertible Bond A (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,04 EUR
-0,03 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.62% 1.09% -/-
3m 5.67% 7.07% -/-
6m -2.60% -2.76% -/-
12m 0.18% -0.33% -/-
36m 0.89% -1.99% -/-
YTD -2.28% -2.41% -/-
max 31.36% 7.87% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU0706716205
 • zarządzający: Tristan Gruet
 • data uruchomienia jednostki: 31.01.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.01.2012 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana rocznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 825,8 mln PLN (06.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% Exane Europe Convertible Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 60% aktywów funduszu będzie inwestowane w obligacje zamienne na akcje, z naciskiem na papiery wartościowe notowane w Europie. Do 20% aktywów funduszu może być inwestowane w obligacje zamienne wyemitowane w krajach należących do rynków wschodzących. Pozostałą część fundusz może inwestować w obligacje wysokodochodowe, certyfikaty inwestycyjne oraz utrzymywać salda środków pieniężnych na depozytach. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w akcje uprzywilejowane.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę