Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Convertible Bond AT (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,60 EUR
+0,44 %
wycena na dzień 03.06.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 1.47% 2.31% 2/2
3m -2.35% -2.65% 1/2
6m -2.01% -2.16% 1/2
12m 1.84% 0.62% 1/2
36m -1.04% -4.59% 1/2
YTD -2.46% -2.89% 1/2
max 36.57% 7.34% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU0706716387
 • zarządzający: Tristan Gruet
 • data uruchomienia jednostki: 31.01.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.01.2012 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 809,8 mln PLN (05.2020)
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% Exane Europe Convertible Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 60% aktywów funduszu będzie inwestowane w obligacje zamienne na akcje, z naciskiem na papiery wartościowe notowane w Europie. Do 20% aktywów funduszu może być inwestowane w obligacje zamienne wyemitowane w krajach należących do rynków wschodzących. Pozostałą część fundusz może inwestować w obligacje wysokodochodowe, certyfikaty inwestycyjne oraz utrzymywać salda środków pieniężnych na depozytach. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w akcje uprzywilejowane.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,11 - -
odchylenie standardowe 2,33% - -
Sharpe'a 0,02 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę