Allianz Convertible Bond AT (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,15 EUR
+0,11 %
wycena na dzień 23.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -0.28% -0.64% 1/2
3m 1.30% 1.07% 1/2
6m 3.66% 2.90% 1/2
12m 2.55% 0.53% 1/2
36m 4.67% -1.97% 1/2
YTD 7.77% 6.36% 1/2
max 36.59% 8.23% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0706716387
 • zarządzający: Tristan Gruet
 • data uruchomienia jednostki: 31.01.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.01.2012 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: papierów dłużnych europejskich pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% Exane Europe Convertible Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 60% aktywów funduszu będzie inwestowane w obligacje zamienne na akcje, z naciskiem na papiery wartościowe notowane w Europie. Do 20% aktywów funduszu może być inwestowane w obligacje zamienne wyemitowane w krajach należących do rynków wschodzących. Pozostałą część fundusz może inwestować w obligacje wysokodochodowe, certyfikaty inwestycyjne oraz utrzymywać salda środków pieniężnych na depozytach. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w akcje uprzywilejowane.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 1,53 - -
odchylenie standardowe 1,99% - -
Sharpe'a 0,00 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę