Allianz Convertible Bond AT (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,15 EUR
+0,12 %
wycena na dzień 18.01.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 0.22% 0.16% 1/2
3m -2.22% -2.54% 1/2
6m -4.04% -4.88% 1/2
12m -5.11% -5.95% 1/2
36m 0.02% -4.56% 1/2
YTD 1.48% 1.23% 1/2
max 28.61% 3.01% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0706716387
 • zarządzający: Tristan Gruet
 • data uruchomienia jednostki: 31.01.2012 r.
 • data uruchomienia funduszu: 31.01.2012 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: dłużne zagraniczne
 • grupa: dłużne europejskie pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% Exane Europe Convertible Bond Index
 • polityka inwestycyjna: Co najmniej 60% aktywów funduszu będzie inwestowane w obligacje zamienne na akcje, z naciskiem na papiery wartościowe notowane w Europie. Do 20% aktywów funduszu może być inwestowane w obligacje zamienne wyemitowane w krajach należących do rynków wschodzących. Pozostałą część fundusz może inwestować w obligacje wysokodochodowe, certyfikaty inwestycyjne oraz utrzymywać salda środków pieniężnych na depozytach. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w akcje uprzywilejowane.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,39 - -
odchylenie standardowe 2,38% - -
Sharpe'a -0,13 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę