Allianz Europe Equity Growth Select AT (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-0,13 EUR
-0,09 %
wycena na dzień 21.05.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.20% -2.90% 19/43
3m 6.05% 2.63% 4/43
6m 11.81% 8.23% 8/42
12m -3.72% -5.33% 15/42
36m 13.77% 16.22% 27/41
YTD 18.52% 12.85% 4/43
max 52.25% 44.15% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB4 36m KlasterNumerowanieB3

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0920839346
 • zarządzający: Thorsten Winkelmann
  Robert Hofmann
 • data uruchomienia jednostki: 02.05.2013 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.05.2013 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
 • polityka inwestycyjna: Min. 75% aktywów inwestowane jest w akcje i świadectwa udziałowe spółek mających siedzibę w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w Norwegii lub w Islandii, o minimalnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 5 mln EUR. DO 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) lub przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania (UCI). Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR 0,06 od -0,00 do 1,02 dobry
odchylenie standardowe 3,71% od 1,96% do 3,86% bardzo wysoka zmienność
Sharpe'a 0,11 od -0,05 do 0,25 dobry

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę