Allianz Europe Equity Growth Select AT (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,48 EUR
+0,32 %
wycena na dzień 20.03.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 4.42% 3.88% 13/43
3m 14.41% 12.19% 6/43
6m -3.34% -0.95% 34/42
12m 0.53% 0.92% 23/42
36m 14.94% 17.26% 26/41
YTD 16.53% 13.60% 4/43
max 49.70% 45.11% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0920839346
 • zarządzający: Thorsten Winkelmann
  Robert Hofmann
 • data uruchomienia jednostki: 02.05.2013 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.05.2013 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
 • polityka inwestycyjna: Min. 75% aktywów inwestowane jest w akcje i świadectwa udziałowe spółek mających siedzibę w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w Norwegii lub w Islandii, o minimalnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 5 mln EUR. DO 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) lub przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania (UCI). Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 0,65 słaby
odchylenie standardowe 4,08% od 2,68% do 4,51% wysoka zmienność
Sharpe'a 0,11 od 0,02 do 0,23 słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę