Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Europe Equity Growth Select AT (H2-USD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,23 USD
+2,18 %
wycena na dzień 27.03.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -18.33% -21.54% -/-
3m -20.54% -26.07% -/-
6m -10.51% -18.98% -/-
12m -4.26% -18.39% -/-
36m 2.52% -12.63% -/-
YTD -20.66% -26.61% -/-
max 5.60% -9.20% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU0920840948
 • zarządzający: Thorsten Winkelmann
  Robert Hofmann
 • data uruchomienia jednostki: 13.03.2015 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.05.2013 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 2 822,2 mln PLN (02.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
 • polityka inwestycyjna: Min. 75% aktywów inwestowane jest w akcje i świadectwa udziałowe spółek mających siedzibę w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w Norwegii lub w Islandii, o minimalnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 5 mln EUR. DO 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) lub przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania (UCI). Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę