Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Europe Equity Growth Select A (H2-USD)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs USD
Strzalka_wzrost-01
+0,13 USD
+0,93 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 3.91% 4.29% -/-
3m 27.74% 26.31% -/-
6m 1.29% -10.43% -/-
12m 13.35% -3.94% -/-
36m 24.36% -1.22% -/-
YTD 1.51% -9.77% -/-
max 40.90% 10.48% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU1170363599
 • zarządzający: Thorsten Winkelmann
  Robert Hofmann
 • data uruchomienia jednostki: 12.02.2015 r.
 • data uruchomienia funduszu: 02.05.2013 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: USD
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana rocznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 3 545,4 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji europejskich rynków rozwiniętych
 • zasięg geograficzny inwestycji: Europa
 • benchmark: 100% S&P Europe Large Cap Growth Net Total Return
 • polityka inwestycyjna: Min. 75% aktywów inwestowane jest w akcje i świadectwa udziałowe spółek mających siedzibę w krajach członkowskich Unii Europejskiej, w Norwegii lub w Islandii, o minimalnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 5 mln EUR. DO 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) lub przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania (UCI). Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę