Allianz US Equity Fund CT (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,46 EUR
+0,22 %
wycena na dzień 23.08.2019

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m -2.37% -2.60% 9/19
3m 2.76% 2.83% 11/19
6m 7.37% 5.79% 7/19
12m 4.43% 5.03% 10/19
36m 26.61% 36.49% 14/19
YTD 22.13% 19.51% 5/19
max 112.14% 147.59% -/-

Oceny Analiz Online

12m KlasterNumerowanieB3 36m KlasterNumerowanieB2

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0256844787
 • zarządzający: Steve Berexa
 • data uruchomienia jednostki: 31.07.2007 r.
 • data uruchomienia funduszu: 12.12.2006 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% S&P 500 T.R.
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów inwestowane jest w akcje i świadectwa udziałowe spółek mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych o minimalnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 500 mln USD. Do 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI. Do 15% aktywów mogą stanowić depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR -0,00 od -0,00 do 1,25 bardzo słaby
odchylenie standardowe 4,06% od 2,66% do 4,62% przeciętna zmienność
Sharpe'a 0,15 od 0,05 do 0,35 bardzo słaby

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę