Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz US Equity Fund AT (H-EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,87 EUR
+0,90 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

stopa zwrotu średnia pozycja
w grupie
1m 2.82% 2.06% -/-
3m 27.54% 23.98% -/-
6m -3.40% -0.92% -/-
YTD -3.17% 0.06% -/-
max -2.71% 0.33% -/-

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU1992127610
 • zarządzający: Steve Berexa
 • data uruchomienia jednostki: 17.12.2019 r.
 • data uruchomienia funduszu: 12.12.2006 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: nie
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 848,5 mln PLN (06.2020)
 • segment: akcji zagranicznych
 • grupa: akcji amerykańskich
 • zasięg geograficzny inwestycji: USA
 • benchmark: 100% S&P 500 T.R.
 • polityka inwestycyjna: Min. 70% aktywów inwestowane jest w akcje i świadectwa udziałowe spółek mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych o minimalnej kapitalizacji rynkowej wynoszącej 500 mln USD. Do 10% aktywów może być inwestowane w przedsiębiorstwa UCITS lub UCI. Do 15% aktywów mogą stanowić depozyty bankowe i instrumenty rynku pieniężnego. Maksymalnie 15% aktywów może być inwestowane w zamienne dłużne papiery wartościowe, z czego maksymalnie 10% w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę