Allianz Dynamic Commodities I (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_spadek-01
-3,29 EUR
-0,74 %
wycena na dzień 21.05.2019

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu
1m -1.85%
3m -0.58%
6m 2.68%
12m -8.68%
36m -13.30%
YTD 7.79%
max -55.65%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg SA
 • ISIN: LU0542501423
 • zarządzający: Frederik Fischer
 • data uruchomienia jednostki: 26.10.2010 r.
 • data uruchomienia funduszu: 26.10.2010 r.
 • pierwsza wpłata: 4 000 000 EUR
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana rocznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • segment: rynku surowców
 • grupa: rynku surowców pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: fundusz nie posiada benchmarku
 • polityka inwestycyjna: Fundusz stara się wypracować zysk poprzez inwestowanie w instrumenty pochodne związane z indeksem Allianz Active Commodity. W ten sposób zapewnia sobie ekspozycję na surowce i towary w czterech podstawowych obszarach, których dotyczy wymieniony indeks: energia, metale przemysłowe, metale szlachetne i rolnictwo. Pozostałe środki funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w instrumenty pochodne o profilu korzyści/ryzyka zbliżonym do rynków pieniężnych. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Wskaźniki

wskaźnik wartość wartość dla grupy ocena
IR - - -
odchylenie standardowe 3,05% - -
Sharpe'a -0,14 - -

IR (Information Ratio)

Konstrukcja wskaźnika oparta została na relacji oczekiwanej dodatkowej stopy zwrotu do odchylenia standardowego dodatkowych stóp zwrotu. Dodatkowa stopa zwrotu (DSZ) to różnica pomiędzy stopą zwrotu funduszu i stopą zwrotu benchmarku opisującego zachowanie jednorodnej pod względem prowadzonej polityki inwestycyjnej grupy funduszy.

odchylenie standardowe

wskaźnik Sharpe'a

Inne fundusze towarzystwa

Pozostałe jednostki funduszu

Zobacz także

↑ na górę