Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!
Allianz Dynamic Commodities A (EUR)
Allianz Global Investors Fund PAR
kurs EUR
Strzalka_wzrost-01
+0,30 EUR
+0,67 %
wycena na dzień 02.07.2020
Profil ryzyka i zysku SRRI
 • 1
 •  
 • 2
 •  
 • 3
 •  
 • 4
 •  
 • 5
 •  
 • 6
 •  
 • 7
Strzalka_srri-01
Niskie ryzyko
Potencjalnie niższy zysk
Wysokie ryzyko
Potencjalnie wyższy zysk

Wyniki

Prezentowane wyniki bazują na zmianie wartości jednostki uczestnictwa i nie uwzględniają dywidendy wypłacanej przez fundusz. Stopy zwrotu uwzględniające dywidendy prezentowane są w sekcji notowania
stopa zwrotu
1m 4.25%
3m 12.93%
6m -17.85%
12m -18.56%
36m -21.62%
YTD -18.55%
max -54.86%

Podstawowe informacje o funduszu

 • towarzystwo: Allianz Global Investors Fund Luxembourg S.A.
 • ISIN: LU0542493225
 • zarządzający: Frederik Fischer
 • data uruchomienia jednostki: 03.03.2014 r.
 • data uruchomienia funduszu: 26.10.2010 r.
 • pierwsza wpłata: -
 • następna wpłata: -
 • waluta: EUR
 • jednostka dywidendowa: tak (dywidenda wypłacana rocznie)
 • częstotliwość wyceny: codzienna
 • wartość aktywów netto: 537,9 mln PLN (06.2020)
 • segment: rynku surowców
 • grupa: rynku surowców pozostałe
 • zasięg geograficzny inwestycji: Globalny
 • benchmark: 100% Bloomberg ex-Agriculture ex-Livestock Capped EUR TR Index
 • polityka inwestycyjna: Fundusz stara się wypracować zysk poprzez inwestowanie w instrumenty pochodne związane z indeksem Allianz Active Commodity. W ten sposób zapewnia sobie ekspozycję na surowce i towary w czterech podstawowych obszarach, których dotyczy wymieniony indeks: energia, metale przemysłowe, metale szlachetne i rolnictwo. Pozostałe środki funduszu lokowane są w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz w instrumenty pochodne o profilu korzyści/ryzyka zbliżonym do rynków pieniężnych. Maksymalnie 10% aktywów może być inwestowane w warunkowe obligacje zamienne.

Inne fundusze towarzystwa

Zobacz także

↑ na górę